Hotline 1900 25 25 43 Email info@momentvn.com.vn

Workvj.vn là website giúp nhà tuyển dụng và người lao động có thể tìm thấy nhau

 1. Các bước để đăng bài miễn phí trên website https://momentvn.com.vn
  B1: Đăng ký tài khoản – CHỌN LÀ NHÀ TUYỂN DỤNG(I’m an employer looking to hire)
  B2: Xác nhận tài khoản ở mail đăng ký
  Bạn đã đăng ký tài khoản thành công
  Đăng nhập
  Đăng tuyển MIỄN PHÍ & TÌM KIẾM ỨNG VIÊN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
 2. Các bước để đăng sơ yếu lý lịch trên website https://momentvn.com.vn
  B1: Đăng ký tài khoản – CHỌN LÀ ỨNG VIÊN(I’m an candidate looking for a job)
  B2: Xác nhận tài khoản ở mail đăng ký
  Bạn đã đăng ký tài khoản thành công
  Đăng nhập
  Đăng tuyển SƠ YẾU LÝ LỊCH & TÌM KIẾM ĐƠN HÀNG PHÙ HỢP HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

 

Bình luận