Hotline 1900 25 25 43 Email info@momentvn.com.vn

N2

Các cấp độ JLPT trong tiếng Nhật?

1. Giới thiệu các cấp độ trong kỳ thi JLPT Hàng năm, các kỳ thi năng lực tiếng Nhật được Japan Foundation (国際交流基金 – こくさいこうりゅうききん), một tổ chức thuộc Bộ Ngoại Giao Nhật Bản tổ chức 2 kỳ thi vào tháng 7 và tháng 12. JLPT của cụm từ Japanese-Language Proficiency Test, có thể hiểu là kỳ thi thử trình độ ngôn ngữ

Tiếp tục