Hotline 1900 25 25 43 Email info@momentvn.com.vn

ky-thi-JLPT-2023

Các cấp độ JLPT trong tiếng Nhật?

1. Giới thiệu các cấp độ trong kỳ thi JLPT Hàng năm, các kỳ thi năng lực tiếng Nhật được Japan Foundation (国際交流基金 – こくさいこうりゅうききん), một tổ chức thuộc Bộ Ngoại Giao Nhật Bản tổ chức 2 kỳ thi vào tháng 7 và tháng 12. JLPT của cụm từ Japanese-Language Proficiency Test, có thể hiểu là kỳ thi thử trình độ ngôn ngữ

Tiếp tục