Hotline 1900 25 25 43 Email info@momentvn.com.vn

ky-su-dau-nhat

Workvj.vn là website giúp nhà tuyển dụng và người lao động có thể tìm thấy nhau

Các bước để đăng bài miễn phí trên website https://momentvn.com.vn B1: Đăng ký tài khoản – CHỌN LÀ NHÀ TUYỂN DỤNG(I’m an employer looking to hire) B2: Xác nhận tài khoản ở mail đăng ký Bạn đã đăng ký tài khoản thành công Đăng nhập Đăng tuyển MIỄN PHÍ & TÌM KIẾM ỨNG VIÊN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ Các bước

Tiếp tục