Hotline 1900 25 25 43 Email info@momentvn.com.vn

Sơ yếu lý lịch (Tiếng Việt)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thông tin chung

Thông tin cá nhân

* Lưu ý: Ghi tiếng việt không dấu
* Lưu ý: Ghi tiếng việt không dấu
Click or drag a file to this area to upload.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Thông tin sức khỏe

Thông tin gia đình

Nhập thông tin các thành viên trong gia đình

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Danh sách kỹ năng

Xếp hạng A: Trên 2 năm / B: Từ 1 đến dưới 2 năm / C: Dưới 1 năm / D: Đã học qua

Ngoại ngữ

Xếp hạng N1: Bản địa / N2: Business / N3: Giao tiếp hàng ngày / N4: Những câu đơn giản / N5: Chào hỏi